Klinika odwykowa AA

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

Alkoholizm może dopaść każdego, bez wyjątku, stan zdrowia, pozycję społeczną czy sytuację życiową. Dziś bardo szybkie tempo życia i stres powodują, że uzależnienie od alkoholu staje się coraz groźniejsze, a ludzie nie widzą, że przekraczają cienką granicę problemu. Nasza prywatna klinika leczenia uzależnień alkoholowych powstała, by pomagać takim osobom nauczyć się życia w trzeźwości. Prowadzimy kompleksową terapię odwykową, a w razie konieczności także detoksykację. Działamy wielopoziomowo urozmaicając terapię o zajęcia sportowe czy filmowe.