Klinika odwykowa AA

UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW

Uzależnienie od narkotyków to bardzo groźna choroba, w konsekwencji prowadząca nawet do śmierci. Dziś niestety dostęp do narkotyków jest znacznie ułatwiony nawet dla osób niepełnoletnich. To sprawia, że liczba osób uzależnionych niestety wzrasta. Droga do uzależnienia narkotykami często jest bardzo krótka, a sam uzależniony nie zdaje sobie sprawy w powagi problemu. Nasza prywatna klinika uzależnień to miejsce, gdzie przeprowadzamy kompleksową terapię odwykową, pomagającą uświadomić sobie jak groźne są narkotyki i w jaki sposób niszczą nasze życie. Leczymy także uzależnienie fizyczne od narkotyków.